Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Grywalizacja drogą do dobrostanu ucznia - zajęcia edukacyjne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele

Zapoznanie z definicją i zasadami tworzenia gamifikacji

Tematyka

Definicja i zasady tworzenia gamifikacji, przykłady zastosowania gamifikacji na lekcjach matematyki

Termin zajęć 2.09.2021r.

 

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł