Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Od programowania do robotyki - szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele
  • zapoznanie z działaniami związanymi z Europejskim Tygodniem Kodowania
  • poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi programistycznych
  • doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela
Tematyka

Szkolenie organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania Code Week 2021. Tematyka szkolenia to rozwój warsztatu programistycznego w zakresie grafiki w języku Processing i programowania obiektowego w języku Python.
 

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł