Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczenie się przez dociekanie, odkrywanie i rozwiązywanie problemów – czyli o nowoczesnych metodach nauczania (KONFERENCJA)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli
Cele

- popularyzacja metod badawczych w dydaktyce przedmiotowej na różnych etapach kształcenia,

- zachęcenie do czerpania wiedzy z rzetelnych badań naukowych, a nie pseudonaukowego przekazu medialnego,

- zapoznanie z krajowymi i międzynarodowymi projektami promującymi metodę badawczą realizowanymi przez ESERO-Polska i KMO

Tematyka

1. Jak powstaje wiedza? Wykład na temat badań naukowych i ich wyników, które  pozwalają nam lepiej poznać i rozumieć zachodzące w świecie procesy i zjawiska, zwłaszcza w odniesieniu do obecnej sytuacji dotyczącej badań nad wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Wykład ma na celu ułatwienie zrozumienia odkryć naukowych, dostrzeżenie ich znaczenia i potencjału, a także doskonalenie umiejętności odróżniania faktów od opinii i przekonań.

2. Jak uczyć, aby nauczyć? Przeglądowy wykład opisujący aktualny stan wiedzy o procesach uczenia się: od zarysu budowy i funkcjonowania mózgu po efektywne uczenie siebie i innych oraz konstruowanie narzędzi (zadań) inicjujących działania uczniów. Przypomnienie taksonomii celów kształcenia, kształtowanie  kompetencji intelektualnych. Wykorzystanie czterech filarów: uwagi,  aktywnego zaangażowania, informacji o popełnionych błędach i konsolidacji wiedzy jako gwarancji powodzenia w uczeniu się i nauczaniu.

3. Dobre praktyki zastosowania metod badawczych w szkole poprzez realizację projektów Klubu Młodego Odkrywcy i Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej ESERO.

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Współprowadzący
Barbara Iwanowska (881-93-34-12), Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91),
Opłaty
0 zł