Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania metody eksperymentu naukowego w edukacji
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczyciele szkół podstawowych gminy Rojewo
Cele

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania metody eksperymentu naukowego w edukacji

Tematyka

- Analiza podstawy programowej (biologia, chemia, geografia i fizyka) dla szkoły ponadpodstawowej pod kątem stosowania eksperymentów

- Co to jest eksperyment? Co daje eksperyment?

- Cele i efekty eksperymentów.

- Eksperyment jako metoda obserwacji, odkrywania, wnioskowania.

- Eksperyment - uzupełnienie podstawy programowej.

- Zadania doświadczalne (ilościowe i jakościowe).

- Obserwacja eksperymentów.

- Problem badawczy, hipoteza.

- Wyniki - analiza i wnioskowanie.

- Metoda IBSE.

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
0 zł