Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty - język angielski
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języka angielskiego
Cele

omówienie wymagań na egzaminie ósmoklasisty na rok szkolny 2021-2022 w stosunku do roku 2019-2020

Tematyka

Przedstawienie wymagań egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2021-2022.

Przedstawienie praktycznego aspektu zmian na przykładzie zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

Przekazanie wskazówek do przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku.

 

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł