Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty - język polski
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej
Cele

Prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2021/2022

Tematyka

Przedstawienie wymagań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022.

Przedstawienie praktycznego aspektu zmian na przykładzie zadań z arkuszy egzaminacyjnych. 

Przekazanie wskazówek do przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Opłaty
0 zł