Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Obsługa narzędzi TIK
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli szkół postawowych: Mlewo, Ciechocin, Świętosław
Cele

doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela  z posługiwania się TIK

Tematyka
1. Posługiwanie się nowoczesnymi metodami komunikacji,
2. Obsługa urządzeń cyfrowych takich jak tablica interaktywna czy 
projektor multimedialny,
3. Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i aplikacjach 
dydaktycznych,
4. Posługiwanie się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem 
narzędzi cyfrowych,
5. Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni,
6. Wykorzystywania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,
7. Podstaw obsługi i funkcjonowania szkolnej sieci komputerowej
8. Platforma Edupolis

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50), Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
0 zł