Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Robotyka i programowanie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli szkół postawowych: Mlewo, Ciechocin, Świętosław
Cele
 doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela  z robotyki i programowania
Tematyka

1. Robotyka w nowej podstawie programowej dla szkół podstawowych

2. Prezentacja dostępnych robotów

3. Przygotowanie i umiejętności nauczyciela prowadzącego zajęcia z robotyki i programowania

4. Programowanie w nowej podstawie programowej

5. Myślenie komputacyjne jako podstawa programowania

6. Programowanie zestawów edukacyjnych robotów

7. Wybrane pomoce do nauki programowania w klasach I-III

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50), Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
0 zł