Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
GEOGRAFICZNO-POLITYCZNY ATLAS POLSKI. POLSKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM: PERSPEKTYWA 2022
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie
Cele
  1. poszerzenie wiedzy na temat geografii politycznej Polski;
  2. rozszerzenie zakresu nauczania geografii politycznej na lekcjach geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie
Tematyka

1. Prezentacja nowoczesnych narzędzi pracy z uczniami.

2. Prowadzenie lekcji w klasie, jak i tych realizowanych w formie wycieczki terenowej.

3. Nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób korzystać z materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronie internetowej projektu, m.in. z pierwszego wydania „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”, innowacyjnych map przygotowanych do jego drugiego wydania oraz scenariuszy lekcji na bieżąco publikowanych na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Projektu.

4. Proponowane scenariusze lekcji, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod pracy ukierunkowanych na rozwój umiejętności krytycznego czytania map, maja na celu zaciekawienie i zaktywizowanie uczniów.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
0 zł