Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji dla nauczycieli LO w Chełmnie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli I LO Chełmno
Cele

Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania fizyki metodą eksperymentu naukowego

Tematyka

1. Zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi w tym fizyką.

2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną przy realizacji eksperymentów naukowych.

3. Konstruowanie wiedzy w oparciu o doświadczenia i eksperymenty fizyczne.

4. Przeprowadzanie doświadczen w procesie nauczania, przykładowe eksperymenty - scenariusze.

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
0 zł