Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Proces indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli szkoły specjalnej w Inowrocławiu
Cele

doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem

Tematyka
  1. Diagnoza – ocena faktycznego poziomu rozwoju dziecka podstawą do dalszych działań.

- Testy diagnostyczne dostępne dla pedagogów – omówienie.

- Wdrożenie arkusza oceny według profilu psychoedukacyjnego PEPR dla wybranego przez uczestników ucznia. ( Zadania załączono, arkusz testowy uczestnicy otrzymają od prowadzącej)

- Określenie sfery najbliższego rozwoju ucznia jako bazy do tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego.

     2.  Metody pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi i ich wykorzystanie w pracy praktyka. (omówienie i prezentacja wybranych metod pracy, skrypt zawiera wybrane metody).

     3. Dopracowanie zasad pracy nakierowanej na indywidualne potrzeby   diagnozowanego przez uczestników ucznia w warunkach szkoły specjalnej. 

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
0 zł