Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – sieć współpracy doradców metodycznych.
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
doradców metodycznych
Cele

Zapoznanie doradców z metodami budowy zespołu i sposobami aktywizacji nauczycieli oraz zgłębianie wiedzy metodycznej

Tematyka

Tematyka związana z bieżącymi potrzebami doradców metodycznych w zakresie budowy warsztatu merytorycznego.

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
0 zł