Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Konferencja „Otyłość-epidemia XXI wieku – wsparcie dla ucznia i nauczyciela" (wersja zdalna)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, nauczycieli KPCEN i MSCKZiU oraz słuchaczy MSCKZiU w Toruniu
Cele
  • kształtowanie prozdrowotnych postaw
  • podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej racjonalnego żywienia i chorób dietozależnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie organizmu w sferze somatycznej i psychicznej
Tematyka
  • przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu żywienia i zdrowego stylu życia, zmiany postaw i nawyków żywieniowych w oparciu o wiarygodne dowody naukowe
  • zagadnienia dotyczące medycznej strony otyłości jako choroby przewlekłej, jej przyczyn, rozpoznania i leczenia
  • wykład z zakresu psychicznych i emocjonalnych problemów z jakimi borykają się osoby z otyłością
  • zagadnienia związane z profilaktyką otyłości, aspektów behawioralnych i psychoemocjonalnych otyłości
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
0 zł