Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tworzenie świątecznego, stacjonarnego scenariusza escape roomu - zajęcia edukacyjne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele

- zapoznanie z definicją i zasadami tworzenia stacjonarnego ER

- stworzenie świątecznego scenariusza ER

Tematyka

- zasady tworzenia scenariusza ER,

- przykłady zadań do wykorzystania w scenariuszu,

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł