Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Skuteczny doradca metodyczny
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nowo zatrudnionych doradców
Cele

Zapoznanie z rolą i zadaniami doradcy metodycznego

Tematyka
  1. Na szkoleniu uczestnicy:

 - Poznają zasady funkcjonowania oświaty i strukturę KPCEN

 - Poznają zadania doradcy metodycznego

 - Zaplanują  i zorganizują  formy pracy z nauczycielami: zajęcia edukacyjne, zajęcia otwarte, inne zajęcia warsztatowe

 - Poznają w jaki sposób zorganizować i poprowadzić sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

 - Przygotują się do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy doradcy metodycznego

 - Poznają i zastosują w praktyce platformę   LiveWebinar

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Współprowadzący
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83), Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł