Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego - zajęcia edukacyjne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczyciele wychowania fizycznego - II etap nauczania (4-8)
Cele

Poszerzenie wiedzy na temat kształcenia kompetencji kluczowych uczniów na lekcji wychowania fizycznego.

 

Tematyka

- kompetencje kluczowe i ich elementy,

- znaczenia kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie,

- metody i techniki uczenia się/nauczania, służące rozwijaniu kompetencji kluczowych na lekcji WF,

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
0 zł