Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Projekt edukacyjny: Toruński urząd dla młodzieży - VIII edycja, rok szkolny 2021/22
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli realizujących projekt
Cele
  • popularyzacja metody projektu poprzez projekt Toruński Urząd dla młodzieży
Tematyka
  • instrukcja  projektu
  • zapoznanie z tematami projektów (zgłoszone do realizacji dla młodzieży przez dyrektorów wydziałów miasta Torunia)
  • omówienie  metody projektu edukacyjnego (4 etapy)
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Współprowadzący
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63),
Opłaty
0 zł