Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Pokaz i intensywność jako ważne składowe lekcji WF. Gry i zabawy ruchowe jako „złoty środek” w kształtowaniu motoryki i umiejętności społecznych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - I etap nauczania (1-3)
Cele
  •  poszerzenie wiedzy na temat istotnych składowych lekcji WF oraz uniwersalności gier i zabaw ruchowych w prowadzeniu zajęć WF w edukacji wczesnoszkolnej.
Tematyka
  • prawidłowy pokaz jako kluczowy element w nauczaniu nowych ruchów;
  • intensywność zajęć (sposoby zwiększania intensywności, eliminowanie martwych  punktów lekcji, metody intensyfikujące zajęcia);
  • gry i zabawy ruchowe stosowane jako metoda w kształtowaniu poszczególnych cech motoryki i umiejętności społecznych.
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
0 zł