Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
Nauczycieli języka angielskiego
Cele

Motywacja uczniów do nauki pisania maila występującego na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. 

Osiągnięcie wysokiego wyniku zdawalności na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. 

 

Tematyka

Zagadnienia niezbędne do napisania emaila podczas egzaminu ósmoklasisty z języka angielskego. Przykłady ćwiczeń.

Ocena pracy pisemnej przez egzaminatora.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł