Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wszechobecna i dociekliwa fizyka
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli fizyki szkół podstawowych
Cele

Doskonalenie własnego warsztatu pracy ukierunkowane na poznanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach fizyki.

Tematyka

Zapoznanie z tematyką sieci na podstawie  diagnozy potrzeb nauczycieli i ustalenie sposobów współpracy. Wakelet jako narzędzie przydatne do przetwarzania  i przekazywania informacji.

Tworzenie domowych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w dziale hydrostatyka i aerostatyka na przykładzie: butelkowa fontanna, kubek i balon, huśtawka, prawo Pascala, łódź podwodna(prawo Archimedesa), zabawaz kieliszkiem.

Praca w grupach z wykorzystaniem krótkich doświadczeń, przy pomocy których można określić oddziaływania magnesów i ich biegunowość (dział elektromagnetyzm) na przykładzie: materiały magnetyczne i niemagnetyczne, magnetyczne żuczki, magnetyczne wagoniki, pływające magnesy, magnetyczna rzeźba, wooly willy.

Stosowanie metod aktywizujących z udziałem zabawek fizycznych oraz podsumowanie pracy w roku 2022.

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Lidia Rebain (881-93-34-26)
Współprowadzący
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91),
Opłaty
0 zł