Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Preorientacja, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
350 zł