Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Certyfikat Krajowy SZPZ - jak zdobyć ?
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
szkolnych koordynatorów, członków szkolnego zespołu ds promocji zdrowia i zainteresowanych nauczycieli
Cele

* przygotowanie szkoly do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Tematyka

- formalne warunki ubiegania się o Ceryfikat Krajowy,

- procedura autoewaluacji krok po kroku

- standardy SzPZ

- metody, techniki i narzędzia badawcze

Prowadzący szkolenie ekspert zewnętrzny

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
30 zł