Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
KONFERENCJA: Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów - rola oceniania kształtującego w budowaniu relacji
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów
Cele

promowanie stosowania strategii oceniania kształtującego w społeczności szkolnej w celu wspierania uczniów i budowania relacji

Tematyka
  • ocenianie wewnątrzszkolne w przepisach prawnych
  • ocenianie kształtujące i stopnie - w poszukiwaniu złotego środka
  • przepis na budowanie relacji i wspieranie ucznia w szkole średniej
  • Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu szkołą bez ocen
  • propozycje szkoleń i programu wsparcia KPCEN w Toruniu
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł