Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Cykl webinariów promujących zdrowie: Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
wszystkich zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego
Cele

popularyzacja wybranej tematyki z zakresu profilaktyki zdrowia oraz upowszechnianie doświadczeń i osiągnięć SzPZ i PPZ

Tematyka

I webinar: 17.03.2022r., 17.00-18.15

  • Nie stój, działaj – Program Promocji Zdrowia w pigułce.

II webinar: 30.03.2022r., 17.00-18.15

  • Przykłady dobrych praktyk – placówki realizujące program.

III webinar: 07.04.2022r., 17.00-18.15

  • Klimat społeczny jednym ze standardów programu.

IV webinar: 25.04.2022r., 17.00-18.15

  • Talerz zdrowia – wszystko dla zdrowia.

Wszystkie spotkania odbędą się zdalnie. Zapisanie się daje możliwość udziału we wszystkich lub wybranych webinarach.

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Zofia Spalińska (881-93-33-55), Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
0 zł