Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tworzenie świątecznego, stacjonarnego scenariusza Escape Roomu „Wielkanocny zajączek”.- zajęcia edukacyjne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele
  •  zapoznanie z definicją i zasadami tworzenia stacjonarnego ER
  •  stworzenie scenariusza ER
Tematyka

- Zasady tworzenia scenariusza ER.

- Przykłady zadań do wykorzystania w scenariuszu.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł