Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Matematyka w laboratorium
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki w szkole podstawowej
Cele
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
  • zapoznanie z programem Laboratorium Przyszłości
Tematyka
  • kreatywne, zespołowe, pełne zaangażowania wykorzystanie możliwości, które daje realizacja programu Laboratorium Przyszłości;
  • stworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych związanych z programem Laboratorium Przyszłości.
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł