Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczeń z doświadczeniem migracji w zespole klasowym - 15.03
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich specjalizacji
Cele
  • wskazanie praktycznych zasad organizacji pracy w zespole klasowym związanych z obecnością obcokrajowców.
Tematyka
  • omówienie złożoności bariery komunikacyjnej u ucznia z doświadczeniem migracyjnym,

  • wskazanie praktycznych zasad organizacji pracy w zespole klasowym: co rozwijać i jak, czego unikać,

  • omówienie przebiegu integracji klasowej, m.in. jak przygotować zespół klasowy na przyjęcie do swojego grona ucznia z doświadczeniem migracyjnym, na co uwrażliwić uczniów, jak wdrażać do zmiany, jak organizować proces integracji.

Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Stolarczyk, nauczycielka z  doświadczeniem pracy z obcokrajowcami
posługującymi się językiem ukraińskim,  m.in: jako lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim.

Zajęcia w formie zdalnej 15.03.2022, godz.18.00-20.00

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
0 zł