Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Praca nauczyciela z uczniem z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli gminy Unisław w ramach rpojektu "Stawiamy na kompetencje kluczowe"
Cele
  • podniesienie kompetencji pracy z uczniem z niepełnosprawnosciami i ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Tematyka
  • Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Metody i narzędzia diagnozowania.
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
0 zł