Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystywanie metody eksperymentu naukowego w edukacji.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli w ramach projektu "Stawiamy na kompetencje kluczowe"
Cele
  • upowszechnienie eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych jako głównej strategii uczenia przedmiotów przyrodniczych i kształcenia myślenia naukowego;
  • pomoc nauczycielom w przeprowadzeniu eksperymentu naukowego, uwzględniającego wszystkie jego etapy: od postawienia tezy do analizy i prezentacji uzyskanych wyników;
  • poznanie dobrych praktyk nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowania myślenia naukowego;
Tematyka
  1. Teoretyczne założenia metod badawczych.
  2. Założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wprowadzania metod eksperymentu naukowego do nauczania fizyki, biologii, chemii, geografii w szkole podstawowej.
  3. Webquesty, jako pomoc nauczyciela oraz przykład dobrej praktyki w tworzeniu  i upowszechnianiu projektów badawczych.
  4. Metoda IBSE jako jedna z wielu metod badawczych.
  5. Korzyści płynące z wykorzystania metod badawczych w edukacji.
  6. Wolne eksperymentowanie i badanie - od postawienia tezy do analizy i prezentacji uzyskanych wyników.
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Współprowadzący
Barbara Iwanowska (881-93-34-12), Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91),
Opłaty
0 zł