Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak uczyć mówienia, czytania i pisania? (dla edukacji wszesnoszkolnej)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele
  • rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania u dzieci w klasach I–III
Tematyka
  • metody pracy z dziećmi i dorosłymi na lekcjach  (a/i wymagania wynikające z rozporządzenia, podstawy programowej);
  • podręczniki kursowe – charakterystyka,  dydaktyczne omówienie;
  • podstawowe informacje o nauczaniu języka polskiego obcokrajowców;
  • jak przygotować się do kursu z dzieckiem posługującym się językiem białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim jako pierwszym.

Wstępna data spotkań szkoleniowych: I część 29.03 (zdalnie) godz. 18.00-19.30, II część 5.04 (zdalnie) godz. 18.00-19.30.

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
30 zł