Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak uczyć języka polskiego jako obcego? (dla nauczycieli klas IV-VIII SP)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli polonistów, językowców i historyków klas IV-VIII
Cele
  •  rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, lekturowych oraz tworzenia tekstów w zakresie języka polskiego jako obcego u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tematyka
  • Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – wstępne informacje, poziomy znajomości języka polskiego – wykaz zagadnień na poszczególnych etapach nauki;
  • omówienie trzech serii podręczników kursowych – pod względem komunikacyjnym oraz omówienie podręczników rozwijających poszczególne umiejętności (np. książki do nauki pisania);
  • wskazanie dostępnych pomocy dydaktycznych na każdym etapie nauki – baza materiałów on-line, gier, podręczników;
  • przykładowe prace – dzieci, młodzieży oraz dorosłych (wspólne konsultacje oraz poprawa);
  • techniki nauczania czytania, pisania oraz mówienia – rady lektora języka polskiego, burza mózgów.

Szkolenie poprowadzi dr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z obcokrajowcami posługującymi się językiem ukraińskim i rosyjskim.

Wstępna data spotkań szkoleniowych: I część 30.03 (zdalnie) godz. 18.00-19.30 , II część 6.04 (zdalnie) godz. 18.00-19.30.

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
30 zł