Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nauczanie języka polskiego jako obcego metodą komunikacyjną (dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli języka polskiego szkół ponadpostawowych
Cele
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, lekturowych oraz tworzenia tekstów w zakresie języka polskiego jako obcego
Tematyka
  • metody i techniki wprowadzenia i doskonalenia określonych umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, czytania i pisania,
  • wybór sytuacji komunikacyjnych - jak rozwijać kompetencje  na przykładzie problemu (np. na dworcu, w sklepie, u lekarza),
  • przykłady dostępnych pomocy dydaktycznych.

Szkolenie poprowadzi dr Aleksandra Stolarczyk, nauczycielka z  doświadczeniem w pracy z obcokrajowcami
posługującymi się językiem ukraińskim,  m.in. jako lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim.

Wstępna data spotkań szkoleniowych: I część 7.04 (zdalnie), II część: 11.04 (zdalnie). Każde spotkanie odbędzie sie w godz. 18.00-20.00.

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
35 zł