Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Strategie rozwiązywania zadań na egzaminie maturalnym a języka angielskiego - 2021/2022
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli języków obcych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu
Cele

Poznanie strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych na maturze z języka angielskiego.

Tematyka
  • informacje na temat wymagań egzaminacyjnych w roku szkolnym 2021/2022
  • ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
  • przydatne formy i techniki pracy z otwartymi zadaniami z egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
0 zł