Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Różnorodne zastosowanie gier planszowych w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów , wychowawców świetlic, nauczycieli specjalistów (oligofrenopedagodzy, socjoterapeuci i terapeuci)
Cele

-wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejetności na temat roli gier planszowych i grywalizacji (gamifikacji)

-nabycie przez uczestników umiejętności wyszukiwania gier odpowiednich dla uczniów /wychowanków/uczestników różnego rodzaju terapii/swoich dzieci

- przykłady wykorzystania gier planszowych na lekcji i w świetlicy, na zajęciach sojoterapeutycznych, terapeutycznych, na konkretnych lekcjach (historia, polski, geografia, języki obce)

 

Tematyka
  • Rola i znaczenie pracy zespołowej w szkole.
  • Co to jest grywalizacja i dlaczego pomaga w nauce?
  • Edukacyjne wartości gier nieedukacyjnych.
  • Rozgrywki na wybranych grach celem zaprezentowania własnych modyfikacji gier już stworzonych.

Zajęcia poprowadzi Karolina Bagniewska

Zajecia odbedą się 12.04.2022r., godz. 17.00-20.00 w KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36.

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
44 zł