Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie relacji w grupie i z grupą
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
500 zł