Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zajęcia edukacyjne "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji wychowania fizycznego".
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczyciele wychowania fizycznego
Cele

Aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat zasad pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji wychowania fizycznego.

Tematyka

- grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji WF

- wskazówki do pracy na lekcji WF z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb ucznia

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
0 zł