Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Matura 2023 z języka polskiego - wskazówki CKE
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli języka polskiego w szkołach średnich
Cele

upowszechnienie informacji o formule matury z języka polskiego od 2023 r. i zmianach w Informatorze

Tematyka
  • Podstawy prawne i harmonogram wdrażania
  • Podstawa programowa kształcenia ogólnego (od 2019 r.)
  • Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)
  • Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne
  • Pytania i odpowiedzi

Szkolenie oparte na materiałach CKE poprowadzą Ewa Kondrat i dr Aleksandra Stolarczyk

Zajęcia w formie online odbędą się 21.04.2022 r. w godz. 16.00 -18.15.

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
0 zł