Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
Nauczycieli języka angielskiego
Cele

Motywacja uczniów do nauki pisania maila podczas egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Osiągnięcie przez uczniów wyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty.

Poznanie sposobu oceniania części pisemnej egzaminu.

Tematyka

Ćwiczenia dotyczące części pisemnej egzaminu ósmoklasisty.

Ocena części pisemnej przez egzaminatora.

 

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł