Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Spotkanie dla nauczycieli języka angielskiego odbywających staż nauczyciela dyplomowanego.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
Nauczycieli języka angielskiego.
Cele

Wymiana doświadczeń nauczycieli podczas stażu nauczyciela dyplomowanego.

Podzielenie się doświadczeniem nauczyciela, który skończył staż w sierpniu 2021 roku.

Tematyka

Przypomnienie zasad przygotowania dokumentacji oraz odbywania rozmowy kwalifikującej.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł