Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki w szkole podstawowej
Cele

-zapoznanie z kompetencjami kluczowymi

Tematyka

-omówienie kompetencji kluczowych,

-przykłady zadań na lekcjach matematyki, które rozwijają różne kompetencje kluczowe

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł