Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ukraina tłumaczona mapami. Jak sprostać wymogom podstawy programowej i pomóc zrozumieć sytuację kryzysową?
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli geografii i WOS-u
Cele

Wsparcie nauczycieli geografii szkoły podstawowej w realizacji zagadnień zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie geografii "Dział VIII. Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze społeczno-gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami."

Tematyka

Od 24 lutego 2022 r. lekcje geografii związane z tematyką ukraińską, zawartą w podstawie programowej, diametralnie zmieniły swoje oblicze. Nie są to już tylko zagadnienia dotyczące jednego z sąsiadów Polski. Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że dla wszystkich stał się to temat codzienny, a dla wielu wiodący. Nauczyciele geografii stanęli w obliczu obowiązku sprostania potrzebie, jaką jest zrozumienie wojny, jej przyczyn, przebiegu i skutków. Czasami bywa to również potrzeba redukcji wewnętrznego napięcia uczniów, podzielenia się swoimi opiniami.

  • Jak zrozumieć wojnę za polską miedzą? Jak dziś mówić o geografii Ukrainy? Najlepiej za pomocą map – podstawowego źródła wiedzy geograficznej.

W trakcie wykładu prelegent przedstawi szereg map tłumaczących przeszłość i teraźniejszość Ukrainy i Ukraińców, dzieląc się swoimi doświadczeniami z pracy na Uniwersytecie (także ze studentami zza Buga), ale przede wszystkim z pracy w liceum, do którego ostatnio przyjęto ukraińskich uczniów. Geografia z wykorzystaniem map to potężne narzędzie nie tylko w edukacji, ale również w sytuacjach kryzysowych. Może ona ułatwić zrozumienie wojny, wesprzeć budowę właściwych postaw moralnych i społecznych, a nade wszystko oswoić nieoswajalne.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
0 zł