Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Prezentacja narzędzi wykorzystywanych przez doradców zawodowych CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW w Gdańsku
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów
Cele

-zapoznanie uczestników z nowymi narzędziami do pracy z uczniami

-poznanie struktury i zasad pracy Centrum rozwoju talentów w Gdańsku

-zwiedzanie Starówki  w Gdańsku

Tematyka

1. Nowoczesne narzędzia do pracy na lekcjach doradztwa zawodowego.

2. CRT w Gdańsku nowoczesna placówka wspierająca nauczycieli i uczniów.

3. Zabytki Gdańska.

Wymiar
7 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
180 zł