Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
400 zł