Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Algorytmy iteracyjne na poziomie szkoły podstawowej - konsultacje zespołowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych
Cele
  • realizacja algorytmów na lekcjach informatyki w tekstowych językach programowania
Tematyka
  • analiza zastosowań instrukcji iteracyjnych for i while przy wykonywaniu operacji na n-wyrazowym ciągu liczbowym
  • przykłady algorytmów iteracyjnych w języku tekstowym
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł