Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego?
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli przygotowujących się do postepowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego
Cele

Przygotowanie nauczycieli mianowanych do odbycia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego.

Tematyka

1. Analiza rozporządzeń MEiN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.

3. Sporządzanie sprawozdania za okres stażu.

4. Pojęcie dorobku nauczycielskiego.

5. Dokumentacja do postępowania kwalifikacyjnego.

6. Prezentacja przed komisja kwalifikacyjną.

7. Zasady wystąpień publicznych – ćwiczenia w prezentacji jednego z wymagań.

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
66 zł