Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
Nauczycieli języka angielskiego.
Cele

Motywacja uczniów do nauki do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Osiągniecie wysokiego wyniku zdawalności na egzaminie ósmoklasisty.

Motywacja uczniów do nauki do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Osiągniecie wysokiego wyniku zdawalności na egzaminie ósmoklasisty.

Motywacja uczniów do nauki do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Osiągniecie wysokiego wyniku zdawalności na egzaminie ósmoklasisty.

Motywacja uczniów do nauki do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Osiągniecie wysokiego wyniku zdawalności na egzaminie ósmoklasisty.

Motywacja uczniów do nauki do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Osiągniecie wysokiego wyniku zdawalności na egzaminie ósmoklasisty.

Motywacja uczniów do nauki do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Osiągniecie wysokiego wyniku zdawalności na egzaminie ósmoklasisty.

Motywacja uczniów do nauki do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

 

Tematyka

Ćwiczenia do poszczególnych zadań egzaminu ósmoklasisty.

Sposoby rozwiązywania poszczególnych zadań egzaminu ósmoklasisty.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł