Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gry na matematyce, czyli aktywnie i efektywnie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki w szkole podstawowej.
Cele
  1. zbogacenie wiedzy dotyczącej nauczania matematyki poprzez gry i zabawy,
  2. zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania poprzez doświadczenie,
  3. poznanie narzędzi do zwiększania aktywności uczniów na lekcjach matematyk
Tematyka

Przykłady zastosowania gier na lekcjach matematyki

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł