Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ustawienia fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem terapii ręki
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesniszkolnej
Cele

- nabycie umiejętności dokonania prawidłowej diagnozy oraz oceny rozwoju motorycznego i napięcia mięśniowego w obrębie ręki

- doskonalenie warsztatu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Tematyka

- Zapoznanie uczestników z umiejętnoścą pracy stoliczkowej i grafomotorycznej z zachowaniem prawidłowej postawy i układów ruchowych w oparciu o dokonaną diagnozę.

- Praktyczne zastosowanie ćwiczeń stabilizacyjnych w układach terapii ręki.

- Co zapewnia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki precyzyjnej i dużej?

- Kształtowanie się procesów umysłowych, prawidłowych nawyków zachowań, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
300 zł