Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - według przepisów obowiązujących do 31.08.22 (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli mianowanych
Cele

- nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- umiejętność tworzenia planów rozwoju zawodowego i sprawozdań

- zapoznanie z przykładami działań spełniających wymagania awansowe

- nabycie umiejętności autoprezentacji podczas postępowania kwalifikacyjnego

Tematyka

- analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

- rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje

- planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych

- przykłady działań spełniających wymagania na nauczyciela dyplomowanego

- przygotowanie dokumentacji

- przebieg postępowania kwalifikacyjnego

- postępowanie kwalifikacyjne – zasady dobrej autoprezentacji

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
128 zł