Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - według przepisów obowiązujących do 31.08.22 (zdalnie)
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.